četvrtak, 19. svibnja 2016.

Mamac za turiste na engleskom – hm

U ponudi ovog ljeta na Jadranu mogli ste se, kao i obično, nagledati svakojakih reklamnih natpisa koje naši ugostiteljski radnici postavljaju kao mamac za turiste na engleskom – hm.  Jedan takav nismo mogli ne primijetiti, stoga smo ga odlučili podijeliti s Vama.
Kao mali test u Google tražilici sam ukucao “Seks on d bič” i već na prvoj stranici prikazali su se ispravno napisani rezultati.  Kliknite na link iz prethodne rečenice i provjerite sami. Ista priča ponovila se i sa riječima Coctails, Sunrice i dr.
Na kraju i poruka za naše drage ugostiteljske radnike – U samo nekoliko sekundi možete izbjeći da se potencijalni gost zapita: Pa ako ne znaju napisati ime koktela, vjerojatno ga ne znaju niti napraviti kako treba.
Mamac za turiste na engleskom – hm…

Mi smo tu za vas. Znanje je naša najveća vrijednost.

Mi u Global linku znamo što je Vama zaista važno i zato Vam pomažemo da samopouzdano komunicirate s Vašim klijentima i ostvarite ciljeve na domaćem i stranom tržištu. Nijedan posao za nas nije prevelik ili premali.

četvrtak, 12. svibnja 2016.

Kratki povijesni pregled talijanskog jezika

Talijanski jezik se nalazi u romanskoj jezičnoj skupini, a koja potječe od latinskog jezika. Pokriva područje Apeninskog poluotoka gdje je bilo žarište njegovog prethodnika kojem je i najsličniji od svojih romanskih rođaka.

Obzirom na nepismenost većine populacije za vrijeme opće upotrebe standardnog latinskog jezika, intenzivno su se stvarale dijalektalne razlike među gradovima i regijama. One su zajednički nazivane sermo vulgaris, tj. pučki jezik. Te su dijalektalne varijante konačno prevladale zbog raspada carstva na više kraljevina i država u 5. stoljeću, i od tada se samostalno razvijaju.

Pod stalnim previranjima i borbama, polako se razvijaju značajke današnjeg talijanskog jezika. Varijante su se toliko počele razlikovati da se govornici više nisu međusobno razumijeli na Apeninskom poluotoku krajem 8. stoljeća, te je stoga latinski nametnut kao pisani standardni jezik. Izumom tiskarskog stroja u 15. stoljeću javlja se tendencija za normizacijom postojećih jezika standardnih u zasebnim političkim cjelinama.

Početkom renesanse, varijanta talijanskog iz Toskane se počela širiti talijanskim govornim područjem zbog intenzivne trgovine Firence s ostalim dijelovima Italije i zbog svoje centralne pozicije. Također, pogodovalo je i to što je ta varijanta najmanje odskakala od klasičnog latinskog jezika koji je bio okosnica tradicije i vjerskoga života, ali i jezik na kojem su stvarali veliki pisci poput Dante-a, Petrarke i dr. Nakon ujedinjenja Kraljevine Italije 1861. godine, toskanska varijanta postaje opće prihvaćena te ostale varijante ostaju na razini regionalnih dijalekata.

Za razliku od latinskog jezika, današnji talijanski jezik nema deklinacije imenica, nema srednji rod, sadrži određene članove i više prijedložnih izraza, ima mnogo anglicizama i dr.

Izvori:
Wikipedia. Romance languages. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_languages


utorak, 3. svibnja 2016.

PREVOĐENJE DIPLOME NA ENGLESKI JEZIK I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU

Proces prevođenja dokumenata poput diploma i vezanih dokumenata na engleski jezik zahtijeva mnogo znanja, iskustva i vještine, a vremenski ponekad zna biti zahtjevnije od prevođenja nekih stručnih tekstova. Prilikom prevođenja diploma i dopunskih isprava na engleski jezik o studiju posebnu pažnju pridajemo ispravnosti naziva, jednoznačnosti načina ocjenjivanja i razumljivosti. Za službene potrebe ove dokumente mogu prevoditi na engleski jezik samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.
Za prijevod diplome potrebno je upoznati se sa sustavom obrazovanja i ocjenjivanja u državi podrijetla isprave radi razumijevanja razlika i sličnosti. Potrebno je i donekle proučiti sâmu ustanovu koja je izdala dotični dokument zbog specifičnosti vezanih uz nju sâmu.
Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Ocjene i bodovni sustav se kao takvi ne 'prevode' u drugi sustav već se ostavljaju originalne oznake. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.
Titula koju je osoba stekla dotičnom diplomom je iz prevoditeljskog aspekta često problematična obzirom na razlike između dvaju sustava obrazovanja. Naime, svaka država ima svoj titular koji najčešće ima ekvivalente i u našem titularu. Obzirom da je Republika Hrvatska maleno tržište, postoji mnogo titula koje službeno nisu dio našeg sustava te stoga naši stalni sudski tumači pronalaze najbolje moguće rješenje radi jeznoznačnosti i razumljivosti područja stručnosti pojedinca.
Nazivi kolegija su često složenice koje kadkad nejasno odražavaju tematiku obrađivanu na kolegiju, te stoga naši stalni sudski tumači njima pridaju posebnu pažnju. Za njih konzultiramo javno dostupne resurse matične institucije te na temelju istih razrješavamo nedoumice. Prijevod s hrvatskog na engleski jezik zahtijeva posebnu vještinu stalnog sudskog tumača obzirom da od naziva ponekad treba napraviti gore spomenute složenice radi uklapanja u duh jezika.
Na kraju prijevođenja, tekst se pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Osim toga, dokument treba formatirati tako da što više sliči izvorniku. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod, koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se ne mora uvezati izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, dovoljna je kopija dokumenta.