četvrtak, 24. ožujka 2016.

Prijevod diplome na engleski jezik

Proces prevođenja dokumenata poput diploma i vezanih dokumenata na engleski jezik zahtijeva mnogo znanja, iskustva i vještine, a vremenski ponekad zna biti zahtjevnije od prevođenja nekih stručnih tekstova. Prilikom prevođenja diploma na engleski jezik posebnu pažnju pridajemo ispravnosti naziva, jednoznačnosti načina ocjenjivanja i razumljivosti. Za službene potrebe ove dokumente mogu prevoditi na engleski jezik samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.

Za prijevod diplome potrebno je upoznati se sa sustavom obrazovanja i ocjenjivanja u državi podrijetla isprave radi razumijevanja razlika i sličnosti. Potrebno je i donekle proučiti sâmu ustanovu koja je izdala dotični dokument zbog specifičnosti vezanih uz nju sâmu.

Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Ocjene i bodovni sustav se kao takvi ne 'prevode' u drugi sustav već se ostavljaju originalne oznake. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Titula koju je osoba stekla dotičnom diplomom je iz prevoditeljskog aspekta često problematična obzirom na razlike između dvaju sustava obrazovanja. Naime, svaka država ima svoj titular koji najčešće ima ekvivalente i u našem titularu. Obzirom da je Republika Hrvatska maleno tržište, postoji mnogo titula koje službeno nisu dio našeg sustava te stoga naši stalni sudski tumači pronalaze najbolje moguće rješenje radi jeznoznačnosti i razumljivosti područja stručnosti pojedinca.

Nazivi kolegija su često složenice koje kadkad nejasno odražavaju tematiku obrađivanu na kolegiju, te stoga naši stalni sudski tumači njima pridaju posebnu pažnju. Za njih konzultiramo javno dostupne resurse matične institucije te na temelju istih razrješavamo nedoumice. Prijevod s hrvatskog na engleski jezik zahtijeva posebnu vještinu stalnog sudskog tumača obzirom da od naziva ponekad treba napraviti gore spomenute složenice radi uklapanja u duh jezika.

Na kraju prijevođenja, tekst se pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Osim toga, dokument treba formatirati tako da što više sliči izvorniku. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod, koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod sudskog tumača se ne mora uvezati izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, dovoljna je kopija dokumenta.

utorak, 8. ožujka 2016.

OBRAZOVANJE SUDSKOG TUMAČA

Želite li da vaši prijevodi dobiju na vrijednosti? Stručni ste u svom području, te možete kvalitetno prevoditi s ili na strani jezik?

Jedna od vaših mogućnosti je postati stalni sudski tumač, ovlašteni prevoditelj za pružanje usluga međunarodno vrijedećih prijevoda. Ovjeravanjem (potpisom i pečatom) prijevoda dokumenta sudski tumač potvrđuje ispravnost pripremljenog prijevoda i prihvaća pravnu odgovornost za moguće pogreške. Sudski tumač može djelovati samostalno u okviru vlastitog poduzeća ili u okviru prevoditeljskih ili drugih poduzeća.

Uvjeti za prijavu za polaganje pravnog ispita su: hrvatsko državljanstvo, status nekažnjavanja, položeni sveučilišni diplomski studij, te certifikat o znanju jednog ili više ciljanih jezika na jezičnoj razini C2 (diploma sa studija jezika ili diploma iz Centra za strane jezike Vodnikova. Zatim se prijavljuje pravni ispit (ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja) na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, a koji se održava dva puta godišnje. Nakon polaganja treba još proći stručnu obuku u trajanju od 14 sati (dvije subote), te položiti prisegu na sudu. Stalni sudski tumač se imenuje na četiri godine, nakon čega se treba ponovno imenovati. Vidi više informacija.


Stalni sudski tumači mogu pripremati i neovjerene prijevode za koje ne prihvaćaju pravnu odgovornost. Obavezni su djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, voditi evidenciju o svim napravljenim prijevodima te izdavati pravovaljane račune. Dakako, titula stalnog sudskog tumača ne osigurava posao ili radno mjesto, već samo potvrđuje vjerodostojnost pripremljenog prijevoda.


srijeda, 2. ožujka 2016.

Usmeno prevođenje – opis posla


Usmeno prevođenje se može podijeliti na dvije glavne vrste: simultano i konsekutivno. Simultano prevođenje se odvija istovremeno dok govornik govori što se najčešće koristi na konferencijama, skupovima i sl.. Konsekutivno prevođenje se odvija u pauzama koje govornik radi često iza svake rečenice kako bi se i govornik i prevoditelj mogli nesmetano izražavati. Često se koristi u poslovnim okruženjima i na manjim sastancima.
Posao uključuje:
sudjelovanje na sastancima i konferencijama
pažljivo slušanje
razumijevanje jezika
precizna i sažeta reprodukcija na ciljanom jeziku
korištenje tehnologije poput mikrofona i slušalica, ali i telefona i interneta
često obavljanje usluga izvan mjesta prebivališta
Kvalifikacije i usavršavanje
Minimalni uvjeti za rad kao usmeni prevoditelj su diploma iz bilo kojeg područja (naročito iz jezika) i izvrsno znanje jednog ili više stranih jezika. Poželjna je i postdiplomska diploma za konferencijsko prevođenje (FFZG). Istaknuto obilježje je stručnost u područjima poput znanosti, ekonomije, prava ali i znanje jezika s manje govornika kao i onih koji se mnogo traže.
Ključne vještine
Prevoditelji koji se bave usmenim prevođenjem moraju imati izvrsno znanje oba jezika i sposobnost trenutnog razumijevanja i prevođenja na drugi jezik. Također, trebaju poznavati govorenu varijantu oba jezika. Pamćenje je veoma bitno u usmenom prevođenju, kao i informatičke vještine radi provođenja istraživanja. Konferencijski prevoditelji trebaju biti osviješteni o političkim i trenutnim temama.
Česti naručitelji usmenog prevođenja
multinacionalna poduzeća
Europske institucije
međunarodna tijela poput UN-a
državne institucije
gradovi i općine