srijeda, 27. prosinca 2017.

Zastupamo, štitimo i promičemo interese prevoditelja na razini Republike Hrvatske

Zastupamo, štitimo i promičemo interese prevoditelja na razini Republike Hrvatske
Prevoditeljska agencija Global Link d.o.o. je član Zajednice za prevoditeljstvo, neprofitne interesne organizacije koja okuplja samostalne prevoditelje i pravne osobe iz područja prevoditeljstva.

četvrtak, 7. prosinca 2017.

Prijevod dokumenata koje izdaje matični ured

Dokumenti koje izdaju matični uredi kao što su rodni, vjenčani i smrtni listovi, vrlo su zahtjevni dokumenti čije je prevođenje prilično odgovoran i nimalo jednostavan posao kako se možda čini. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji sa statusom stalnog sudskog tumača, a tijekom prevođenja posebna pažnja posvećuje se ispravnosti i razumljivosti pojmova.