nedjelja, 10. siječnja 2016.

Prevoditeljske osobine i vještine

Koncentracija. Potreban je visok stupanj koncentracije za prevođenje dok druge osobe hodaju, pričaju i gestikuliraju u njihovoj blizini.

Kulturalna osjetljivost. Prepoznavanje kulturalnih razlika i očekivanja osoba u komunikaciji je od velike važnosti zbog različite interpretacija jedne informacije u različitim kulturama i sredinama.

Preciznost. Važno je pravilno upotrebljavati termine kada se radi o nijansama i pronaći ekvivalentne izraze. Preciznost posebno dolazi do izražaja u stresnim situacijama vezanim uz rokove, ali i brze govornike.

Dosljednost. Korištenje prijevoda izraza svaki put se on pojavljuje u istom značenju je odlika dobro prevedenog teksta.

Vještina slušanja. Vješto percipiranje nijansi u govoru/tekstu svakako pomaže u tumačenju istog radi boljeg razumijevanja publike.

Vještina u govoru. Prevoditelji moraju znati dobro artikulirati i sročiti rečenice radi publike, što pomaže i u dogovaranju poslova i održavanju kontakata.

Vještina istraživanja. Istraživanje je jedna od osnova prevoditeljstva koja dovodi do ispravnih izraza i pravilno upotrebljene terminologije.