četvrtak, 28. travnja 2016.

Pravni prijevodi

Prilikom prevođenja pravne dokumentacije važno je dosljedno i ispravno prevođenje. I najmanji detalji mogu dovesti do krivih zaključaka.
Ne dopustite da vas loš prijevod spriječi u postizanju pravde!
Primjeri dokumenata: zakoni, ugovori, zapisnici, obračuni, izvješća, dopisi, afidaviti, ovlaštenja i punomoći, certifikati, izjave, dokumenti; ispitivanja, svjedočenja, presude, vjenčanja, i sl.

Područja:
zakonodavstvo
EU
financijsko pravo
građansko pravo
trgovačko pravo
radno pravo
međunarodno pravo
obiteljsko pravo
kazneno pravo
carina
policija
osobni dokumenti

ponedjeljak, 11. travnja 2016.

Prevoditelji


Formalno obrazovanje prevoditelja potvrda je složenosti prevoditeljske zadaće. Tim Global Linka čine visokoobrazovani jezični stručnjaci – prevoditelji, sudski tumači te simultani i konsekutivni prevoditelji – za razne jezične kombinacije. Njihova stručnost i specijalizacija rezultat su obrazovanja u zemlji i inozemstvu. Naši prevoditelji usmjereni su na stalno usavršavanje kroz konferencije, stručne seminare i radionice, a članovi su i raznih strukovnih udruženja. Global Link može osigurati prevoditelje za bilo koju vrstu prevoditeljskog projekta. Za potrebe opsežnijih projekata Global Link okuplja posebne timove prevoditelja koji rade isključivo na Vašem projektu.
 

ponedjeljak, 4. travnja 2016.

Kako se određuje cijena prijevoda?

Kako je prijevod složen proizvod pri određivanju cijene potrebno je uzeti u obzir vrstu teksta koji se prevodi, smjer prevođenja, jezike te rok u kojem prijevod mora biti isporučen.
Cijena pisanih prijevoda obračunava se prema broju korisničkih kartica. Jedna korisnička kartica sadrži 1450 znakova s razmakom. Broj prevedenih korisničkih kartica izračunava se tako da se ukupan broj prevedenih znakova s razmakom u dokumentu podijeli s 1450. Najmanja obračunska jedinica je jedna korisnička kartica.