nedjelja, 11. prosinca 2016.

Cijena prijevoda

Zahtjevi prijevoda svake pojedine ponude su drugačiji, no ipak postoje značajke i faktori koji utječu na cijenu svih vrsta prijevoda.

Cijena pisanog prijevoda se ponajprije formira prema količini izvornog teksta. U SAD-u i EU-u se količina računa prema broju riječi, a u Hrvatskoj prema broju znakova sa ili bez razmaka. Na temelju tih jedinica se dobiva broj kartica teksta koji ukazuje na stvarnu količinu teksta. Razlog zašto se količina ne računa prema broju stranica je taj što jedna stranica može sadržavati desetak riječi kao na prvoj stranici diplome o maturi, pa do 3 ili 4 kartice teksta kao u općim uvjetima osiguranja ili bankovnog poslovanja. Jedna prosječna puna stranica teksta normalne veličine (Font: Times New Roman, Veličina slova: 12) najčešće sadrži 1,5 do 2 kartice teksta.

Različiti jezici se različito naplaćuju. Postoji nekoliko skupina jezika čija cijena se najčešće oblikuje prema učestalosti, a skupine se razlikuju od države do države. U Hrvatskoj su te skupine većinom kako slijedi:

a) engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski, slovenski;
b) portugalski, mađarski, slovački, češki, švedski, danski, nizozemski, ruski, makedonski, rumunjski, poljski;
c) kineski, japanski, grčki, turski, arapski.

Grupiranje jezika ponajprije ovisi o prevoditeljskoj agenciji i dostupnosti prevoditelja, obzirom da za neke jezike nema prevoditelja u našoj državi. Smjer prevođenja sa stranog jezika na hrvatski ili sa hrvatskog na strani jezik također igra ulogu jer prevođenje na strani jezik zahtijeva više vještine i istraživanja.

Ulogu u cijeni prijevoda ima i vrsta teksta, tj. postojanje stručnih izraza, terminologije ili znanstvenog stila pisanja. Naglasak se stavlja na pronalaženje ekvivalentnih izraza, a prilikom prevođenja stručnih tekstova često se provodi više vremena u traženju izraza iščitavajući stručnu literaturu u potrazi za sličnim kontekstom.

Mnogi tekstovi se prevode u službene svrhe, što zahtjeva ovjeru stalnog sudskog tumača. Za taj prijevod dotični tumač snosi pravnu odgovornost te se isti u skladu s time i naplaćuje.
Dogovoreni rok isporuke također nosi veliku težinu pri određivanju cijene prijevoda, ali često i u kvaliteti. Dnevno opterećenje prevoditelja najčešće iznosi između 6 i 8 kartica, osino o tekstu. Ako klijent omogući iznimno kratak rok, više prevoditelja mora raditi na jednom projektu što povećava mogućnost nedosljednosti, različitih stilova i sl. Što je rok kraći od uobičajenoga, to je cijena veća. Na umu treba imati da prevoditelji najčešće već imaju projekt na kojem rade, te „treba mi za danas“ često nije moguće izvesti iako vaš tekst ima samo par kartica.
Cijena usmenog prijevoda se oblikuje prema satu prisutnosti prevoditelja na licu mjesta. U cijenu je uračunato vrijeme koje prevoditelj provede pripremajući se za sâm čin prevođenja. Naime, pri naručivanju klijent daje podatke o temi i pojedinostima kako bi prevoditelj istražio dotično područje na ciljanom jeziku, upoznao se s terminologijom i pojmovima. Ova priprema najčešće traje dulje nego sâm čin prevođenja. Ostali faktori su jezik i smjer prevođenja, potreba za usmenim ovjerenim prijevodom, kao i vrijeme ili putovanje potrebno za dolazak na dotično mjesto ako je udaljeno.