ponedjeljak, 27. lipnja 2016.

Lektura i redaktura teksta


Nudimo lekturu i redakturu tekstova svih vrsta na hrvatskom jeziku i stranim jezicima. Lektura podrazumijeva jezično i stilsko ispravljanje, te uređivanje teksta. Ona se odnosi na ispravljanje gramatičkih grešaka, ispravke u odabiru riječi, kao i poboljšanje stila. Jezična lektura preporučuje se za sve prijevode namijenjene tisku.
Redaktura podrazumijeva jezični pregled i stilsku prilagodbu uz usporedbu izvornika i originala, te provjeru stručne terminologije.

četvrtak, 2. lipnja 2016.

Kako dobiti kvalitetan stručni prijevod Global Link d.o.o.

Ako vam treba prijevod stručnog dokumenta, dobro je unaprijed dogovoriti s prevoditeljem suradnju vezano uz terminologiju specifičnu za struku.

Prevoditelji dobro vladaju jezikom na koji prevode, no nisu uvijek stručni u području koje je vama potrebno, primjerice strojarstvo, medicina, itd. Stoga je dobro s prevoditeljem unaprijed dogovoriti:

(1) da Vas kontaktira u vezi stručnih izraza čiji ekvivalenti na stranom jeziku nisu javno dostupni ili nisu učestali. Također, radi dosljednosti terminologije, možete i
(2) unaprijed pripremiti tablicu s prijevodima određenih izraza koji se javljaju u tekstu, a koje želite da prevoditelj koristi u prijevodu, ili
(3) prevoditeljima staviti na raspolaganje publikacije ili dokumente na ciljanom jeziku koji mogu poslužiti kao referentni materijal.


Također, korisno može biti navesti i stranu zemlju u kojoj će se koristiti prijevod ako se radi o jeziku koji se kao službeni jezik koristi u više država, poput engleskog. Naime, u različitim državama se iste funkcije ili izrazi drugačije koriste te je ponekad korisno radi stranih službenika koristiti prilagođene izraze.

Ove metode će sigurno prijevod učiniti kvalitetnijim i bržim!