Temeljito poznavanje oba jezika nužno je za kvalitetan prijevod, no najčešće pogreške javljaju se kada prevoditelji olako shvate prevođenje stranog jezika na materinji jezik jer postoje velike razlike u pisanim i usmenim verzijama jezika i načinima prevođenja. Profesionalni prevoditelj mora odlično poznavati oba jezika prije nego prihvati ili započne posao prevođenja. Također, vrlo je važno da prevoditelj provede temeljito istraživanje ukoliko nije upoznat sa stručnim terminima dokumenta kojeg prevodi, što je posebno važno prilikom prevođenja medicinske dokumentacije, pravnih termina, brošura određenih proizvoda i slično. Istraživanje će pomoći prevoditelju u pronalasku riječi koje će odgovarati pravom značenju originalnog dokumenta.

Prilikom odabira prevoditeljske agencije, informirajte se koje reference dotična ima, te s kojim je drugim institucijama, uredima, organizacijama i poduzećima već surađivala. Ponekad nije nužno da prevoditelji imaju razne certifikate (ili rješenja o sudskim tumačima) kao garanciju kvalitete svojih prijevoda. Godine iskustva u radu i prevođenju određenih stručnih područja prevoditelja kvalitetnija su kvalifikacija za dobar prijevod nego rješenje o stalnom sudskom tumaču nekoga tko isto područje nimalo ne poznaje. Jer tek kada prevoditelj u potpunosti razumije sadržaj dokumenta kojeg prevodi dobiti ćete prijevod kakav trebate. Pronalazak kvalitetnih prevoditelja koji imaju iskustva u prevođenju stručnih područja, kao i dobre reference prevoditeljske agencije kakve ima Global Link osigurati će vam besprijekoran prijevod.

Većina dokumenata koja se prevodi povjerljivog je sadržaja te od prevoditelja traži diskreciju. Neka poduzeća traže od prevoditelja da potpišu ugovor o diskreciji i čuvanju tajnosti podataka. Također, prijevodi imaju određene rokove koji se moraju poštivati, zbog čega se od prevoditelja očekuje pouzdanost i točnost.

Kako bi bili sigurni da ćete dobiti sve navedene kvalitete i besprijekoran prijevod obratite se s povjerenjem prevoditeljskoj agenciji iz Zagreba Global link. Lista referenci i već odrađeni prijevodi najveći su dokazi naše kompetentnosti i stručnosti.