ponedjeljak, 27. lipnja 2016.

Lektura i redaktura teksta


Nudimo lekturu i redakturu tekstova svih vrsta na hrvatskom jeziku i stranim jezicima. Lektura podrazumijeva jezično i stilsko ispravljanje, te uređivanje teksta. Ona se odnosi na ispravljanje gramatičkih grešaka, ispravke u odabiru riječi, kao i poboljšanje stila. Jezična lektura preporučuje se za sve prijevode namijenjene tisku.
Redaktura podrazumijeva jezični pregled i stilsku prilagodbu uz usporedbu izvornika i originala, te provjeru stručne terminologije.

Nema komentara:

Objavi komentar